Uitvaart verzorgen

Een kloppend geheel vormgeven

Ik ga graag het gesprek met u aan om een beeld te krijgen van de persoon waar het om draait. Samen leggen we de contouren van het afscheid vast: wat wilt u overbrengen bij het afscheid, wat was kenmerkend, welke sfeer moet het uitademen en wat is voor de nabestaanden belangrijk om afscheid te kunnen nemen en verder te kunnen? Misschien wilt u kenbaar maken dat de persoon op handen werd gedragen vanwege de aandacht die hij iedereen schonk, of was zij een echte levensgenieter en wilt u het vieren van het leven centraal stellen. Vanuit dit beeld gaan we nadenken over de invulling. Wordt het een begrafenis of een crematie en welke locatie past bij wat belangrijk was, welke berichtgeving, welke rituelen, wat vragen we de nauw betrokkenen en wat wenst u zelf te doen om goed afscheid te kunnen nemen? Allemaal details die samen een geheel vormen.

De invulling detailleren

Wat we de eerste dag kunnen doen, doen we. Maar ik kom ook de andere dagen om samen het geheel verder vorm te geven, te ondersteunen waar ik kan en een luisterend oor te bieden. Achter de schermen regel ik wat er geregeld moet worden, maar ik zal geen dingen doen die ik niet eerst met u heb besproken.

Samenwerken met anderen

Ik doe dit werk niet alleen. Ik kan anderen inschakelen wanneer dat nodig is, mensen die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van de overledene, een rouwvervoerder, beheerders van rouwkamers, crematoria en begraafplaatsen, een drukker, een muzikant, ritueelbegeleider en religieuze leiders. Ook werk ik samen met andere uitvaartbegeleiders die eenzelfde persoonlijke werkwijze hebben. Samen zijn we er voor u en schijnen we u bij.


Contact