Kosten van een uitvaart

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van alle keuzes die worden gemaakt. Ik hanteer een basistarief voor mijn werkzaamheden van € 1700. Kosten die ik maak voor producten zoals de kist, en dienstverleners zoals het Crematorium breng ik apart in rekening. Ik vraag hierover geen commissie zodat ik u onafhankelijk advies kan geven.

Werkzaamheden in basistarief

Vrijblijvend gesprek over uitvaartwensen voordat het overlijden heeft plaatsgevonden. Overzicht van wensen en inschatting van de kosten

Directe begeleiding na het overlijden, zowel overdag als in de nacht

Samen vastleggen en uitvoeren van de wensen

Begeleiding van de familie

In de dagen tussen overlijden en uitvaart: dagelijkse controle van de overledene

In de dagen tussen overlijden en uitvaart: regelmatig contact en ik kom langs om de uitvaart in meer detail te bespreken

Opstellen van kostenbegroting

Verzorgen van de uitvaartpolis(sen)

Opmaak van de kaart / advertentie en het in gang zetten van het drukwerk

Doen van aangifte bij de gemeente, opvragen van de Akte van Overlijden en het verkrijgen van het Verlof tot Cremeren of Begraven

Verzorgen van contact met crematorium, begraafplaats, kerk of andere locatie waar de ceremonie plaats vindt

Verzorgen van contact met andere dienstverleners

Samen vormgeven van het afscheidsritueel

Ondersteuning bij het aanleveren van de muziek en beeldmateriaal aan crematorium of begraafplaats

Voorbereiden en begeleiden van de uitvaart

Nagesprek (ongeveer 2 à 3 weken na het overlijden)

Ondersteuning bij het aanleveren van de muziek en beeldmateriaal aan crematorium of begraafplaats

Begeleiding bij het maken van een bedankkaart

Autokilometers tot 150 km. Daarboven 0,19 cent per kilometer

Het cremeren of begraven vormt een belangrijke kostenpost. De kosten verschillen per locatie en per gemeente. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de locatie waar een ceremonie en/of een condoleance plaats vindt. Dit kan het crematorium of de begraafplaats zijn, maar dat hoeft niet. De prijs is afhankelijk van de locatie, tijdsduur, het aantal mensen en de consumpties.

Andere kosten die erbij kunnen komen

eerste verzorging overledene

het vervoer

koeling bij thuisopbaring

rouwkamer of 24-uurskamer indien geen thuisopbaring

drukken van de kaart, enveloppen, postzegels

advertentie in krant

Akte van Overlijden

dragers

bloemen

fotograaf

etc...

Als u een uitvaartverzekering heeft bent u niet verplicht de uitvaart ook door hen te laten verzorgen. U bent vrij om iemand te kiezen die bij u past. Het is wel verstandig om tijdig uit te zoeken wat de verzekeringsmaatschappij uitbetaalt bij overlijden, om er zeker van te zijn dat het bedrag wordt uitgekeerd waar op wordt gerekend. Ik kan u hier bij helpen.

Contact